když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého dítěte
když myslíte
na vzdělání svých dětí
chováme se k dětem s laskavou důsledností
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školkou, kde se všichni známe
Zápis do MŠ

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020. 
Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2). 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje: 

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

2. pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, v našem případě od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020. 

Na základě opatření MŠMT a vlády ČR k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, se ​mění organizace ​zápisu do mateřské školy ​pro školní rok 2020/2021: 

Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2020/2021 bude probíhat bez účasti dětí a rodičů, ve vyjímečném případě pouze s jedním zákonným zástupcem dítěte a to za dodržování mimořádných zásad a opatření vydaných vládou a ministerstvem zdravotnictví ČR k ochraně zdraví obyvatel a zamezení šíření Koronaviru a nemoci Covid-19. 

Termín zápisu - středa 6.5.2020 od 8:00 do 16:00.
Termín podání žádostí o přijetí od 2.5.2020 do 16.5.2020.

Zápis elektronickou formou - vyplněné formuláře s elektronickým podpisem, případně nascanované je nutno zaslat na email: cajkovicka@ustudny.cz, nebo prostřednictvím pošty na adresu mateřské školy - Mateřská škola Čajkovička, ul. Čajkovského č. 2215, 733 01 Karviná - Mizerov.

V případě zápisu s osobní účastí si přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Formuláře si předem vytiskněte a přineste již vyplněné. Pro Ty, kteří si dokumenty nemohou vytisknout je možné vyplnit na místě.100

dětí
v MŠ


4

třídy
v MŠ


10

odborných
pedagogů


200

aktivit
přes rok

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2020 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.