když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého dítěte
když myslíte
na vzdělání svých dětí
chováme se k dětem s laskavou důsledností
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školkou, kde se všichni známe
Organizace dne v MŠ

Každodenní program dětí v mateřské škole má napomáhat zdravému způsobu života dětí. Připravuje se se zřetelem na potřeby vývoje dětí, je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace, dovoluje zohlednit náladu skupiny dětí.

Základní hlediska, ze kterých denní program mateřské školy vychází:
- respektování vývojových a věkových zvláštností dětí
- prostor pro individuální vývoj
- prostor pro rozmanité činnosti, zejména hru a prožitkové učení
- prostor pro rozvíjení vzájemných vztahů

Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivit a odpočinku.

6.00 -  7.00       -  scházení dětí, hry dle volby a přání dětí  
7.00 -  8.30       -  ranní hry, komunitní kruh (podle potřeby), didakticky zacílené činnosti, individuální práce s dětmi, smyslové hry
8.30 -  8.45       -  ranní cvičení
8.45 -  9.15       -  hygiena, svačina
9.15 -  9.45       -  pokračování didakticky cílených činností, hry, komunitní kruh
9.45  -  10.00    -  hygiena, příprava na pobyt venku
10.00 - 11.45    -  pobyt venku
11.45 - 12.15    -  hygiena, oběd
12.15 - 14.00    -  hygiena, odpočinek, náhradní nespavé aktivity
14.15 - 14.30    -  hygiena, svačina
14.30 - 16.30    -  odpolední zájmové činnosti dětí (hry, činnosti)


100

dětí
v MŠ


4

třídy
v MŠ


10

odborných
pedagogů


200

aktivit
přes rok

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2020 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.